Sundsjö

Sundsjö
Sundsjö fotograferat från öster. Framsida med uthuslänga till höger.
Fotograf

Björn Johansson


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2016-11-22 16:09:12) Kontakta föreningen
Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-10-27 15:26:31) Kontakta föreningen