Backstugan

Backstugan eller Börsastugan, som det mer vanliga namnet är idag, ligger mitt i Tullerums ”tätort”, omedelbart öster om gamla vägen och norr om nedfarten till Kungsön. Den ligger på Olle Jonhssonsagårdens mark, vackert belägen på sluttningen ned mot Sommen. Fastighet 1:31 i Tullerums södra samfällighetsförening.Av allt att döma tillkom Backstugan i sen tid. De första anteckningarna i kyrkböckerna är från 1880. I skrivningarna vid laga skiftet på Tullerum kring 1860 tas inte Backstugan upp. Det är således högst sannolikt, att backstugan kom till vid den tid då den första gången förekommer i kyrkböckerna.

Ordet Backstugan behöver ingen närmare förklaring. Namnet Börsastugan kommer av den familj, som flyttade in 1894 och bodde där till 1938, Gustav och Carolina Börs.

På 1940-talet bodde det hyresgäster, vid namn Knut och Henry Karlsson, i stugan. 1950 köpte Knut och Inga Sundqvist hus och tomt. Backstugan är fortfarande i släktens ägo och fungerar idag som fritidshus.

Boningshuset är ett lågt rödmålat trähus med en mycket vacker entredörr. Huset är under sista halvan av 1900-talet tillbyggt med delar från det rivna svinhuset på Herbergshult. Tre uthus finns, vilka är ditflyttade i senare tid. Ett av dessa är ett gammalt torkhus, ria, som stått på den slåttermad, som kallas Homakärret under Prästgården.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-29 11:22:20) Kontakta föreningen