Kungsön

Nedanför Tullerums by, ca 75 meter ut i Sommen från strandkanten, ligger en långsmal ö, Kungsön. Den tillhörde vid laga skiftet den del av Östergården, som skiftades till den gårdsdel, som vi känner som Olle Johnssonsagården eller Södergården. Någon bebyggelse på ön före 1890 känner ingen till. 1889 började snickaren och garvaren Axel Fredrik Andersson, född 1848, och hans hustru Ida Kristina Gustava Rosengren, född 1851, att på ofri grund bygga sitt eget hem på Kungsön.Vid Tullerumsbäckens utlopp i Sommen låg sedan gammalt två kvarnar. De var gamla och uttjänta. Dessa fick Axel riva. Han flyttade dem till Kungsön. 1889 finns han, hustrun och 6 barn, som de först inskrivna i kyrkböckerna på Kungsön. Ytterligare ett barn föddes, denna gång på Kungsön.

Stugan familjen byggde hade 1 rum och kök på nedre botten och ett litet gavelrum på vinden. Ladugården/uthuset hade plats för en ko, några höns och gris.

Deras son Edvin friköpte 1914 Kungsön för 2.500 kronor. 1915 gifte han sig med Ellen Svensson från Malexander. De båda levde sina liv på Kungsön. Där föddes deras nio barn.

Namnet Kungsön har ett flertal personer spekulerat över i olika skrifter. En teori är, att en fylkeskung, således en hövding/huvudman för en ätt, som behärskade ett visst geografiskt område, skulle ha haft ett av sina fästen på ön. Kung Frode har nämnts som tänkbar person. Hans namn nämns i andra sammanhang i samband med Norra Vi. Huruvida denna person funnits, vet man inte och givietvis inte heller om han ridit i Norra Vis skogar. En av de nuvarande ägarna till Kungsön, Sven Axelsson, sonson till den som uppförde husen på Kungsön, har funnit en eldstad, som är daterad till tiden omkring Jesu födelse.

Torpet är idag utnyttjat till fritidsbostad.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-23 12:56:32) Kontakta föreningen