Norra Vi Missionshus

Norra Vi missionshus ligger omedelbart norr om Tullerums bybebyggelse vid den gamla dragningen av vägen från Tullerum till Asby. Marken har en gång tillhört Tullerumsgårdarna. Vid laga skiftet avdelades gårdarnas mark så att den nordvästra delen blev ett sammanhängande parti med namnet Gladhem. En husbebyggelse uppfördes på nuvarande platsen för Gladhem.

Den 11 januari 1898 kunde kommitten för Evangeliska Lutherska församlingen meddela, att hemmansägaren Carl August Carlsson och hans hustru Maria Catarina skänkt tomtmark i Tullerum för uppförande av missionshus. Makarna kom från Linköping och hade köpt Gladhem 1892.

Torsdagen den 4 januari 1900 var huset så pass färdigt, att det under stor glädje och tacksamhet kunde invigas. Intill invigningsdagen hade huset kostat 2.400 kronor. Församlingens skuld var 1.000 kronor. Den betalades på 10 år.

Vid årsskiftet 1969-1970 var en epok slut. Den stora utflyttningen hade åderlåtit församlingen så hårt, att den inte kunde fortsätta längre som fristående församling. Man anslöt sig till församlingen i Österbymo.

Missionshuet byggdes om och utnyttjas år 2017 som lägergård. Namnet har också ändrats till Norra Vigården. År 1893 bildades Norra Vi evangeliska Lutherska missionsförening. Det fanns flera entusiastiska medlemmar t ex Adolf Andersson i Hvisselvik, Emil Wistedt i Sjöhult, Anders Johan Borg i Puttemålen och Karl Johan Karlsson i Gåvetorp. 1897 väckte Emil Wistedt förslag om att bygga ett missionshus. Medlemmarna var mycket förtjusta i tanken, men oroade sig över bristen på pengar. Man hade 50 kronor i en byggnadsfond. Det saknades också tomtmark. Alltnog, man tillsatte en byggnadskommitte med uppgift att ”sondera läget”. I kommitten ingick Emil Wistedt, Adolf Andersson, Karl Johan Karlsson och Carl Fredrik Berg. Den 11 januari 1898 kunde kommitten meddela församlingen, att hemmansägaren Carl August Carlsson och hans hustru Maria Catarina skänkt tomtmark i Tullerum. Makarna kom från Linköping och hade köpt Gladhem 1892.

Den 21 maj genomförde lantmätare Gyllenhammar en avsöndring av tomtområdet, 10.8 ar, för en kostnad av 20 kronor. Samma dag upprättades gåvobrevet. Kommittén gjorde en överenskommelse med grenadjären Gustav Alin, där han åtog sig att lägga stenfoten, som skulle vara 40 gånger 30 fot, för 70 kronor. Källaren under huset skulle bli 8x8x6 fot. Alin skulle även lägga murgrunden för 40 kronor. Föreningen behövde pengar och med hjälp av 10 borgensmän fick man ett banklån på 1000 kronor.

Byggmästare Carl Johan Carlsson från Besseryd fick uppdraget att uppföra huset under hösten 1899. Murarmästare Carl Josef Johansson Tullsjö fick uppdraget att utföra murningsarbetet med anordning för järnkamin, en bekväm vinkeljärnspis samt två rörspisar för en summa av 150 kronor.

Bostaden iordningställdes och som förste vaktmästarfamilj flyttade skräddarmästare Karl Johan och Emilia Charlotta Karlsson in. De bodde till en början på en byggplats. År 1901 utfördes trossning, spånfyllning och målning. År 1903 täcktes taket med tegel och en plattform för orgeln byggdes. År 1904 tillbyggdes ytterligare ett rum med Axel Fredrik Andersson som byggmästare och 1908 målades huset utvändigt av Fångs i Tranås för 270 kronor. År 1933 inreddes även en dopgrav.

År 1947 genomförde man en upprustning och renovering av husets inre.

1973 påbörjade man en förändring av missionshuset till en lägergård. Man tog bort den gamla verandan och byggde en stor altan med balkongdörrar. Den gamla estraden togs bort och där byggdes ett pentry, toiletter och en samlingssal. Den gamla kaminen fick lämna plats för en öppen spis. Ytterligare omändringsarbeten har gjorts under de sista årtiondena och många lägerdeltagare har njutit av den vackra miljön.

Beträffande tomtarealen så har den utökats betydligt över åren. Conrad och Carolina Andersson, som köpte Gladhem 1908, skänkte en större areal kring missionshuset till missionsförsamlingen på 1910-talet.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:38:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-20 12:06:58) Kontakta föreningen