Tullerum Gladhem

Namnet Gladhem fick den lott, som vid laga skiftet av Tullerumsgårdarna,  erhöll mark i nordväst och i nuvarande Tullerums "centrum". Husen flyttades till nordvästra lotten, där bebyggelsen fortfarande finns kvar.Östergården ägdes vid laga skiftet till 1/6 mantal av Gustav Carlsson f. 1817 och hans hustru Lovisa Jonsdotter f. 1818, till 1/2 mantal kammarherre Ridderborg på Ribbingshov samt till 1/6 mantal Carl Petter Larsson f. 1840 från Bänarp.

Makarna Gustav Carlsson och Lovisa Jonsdotter  bodde i Fallerås Södergård, som de erhållit fasta på 1846. År 1849 hade makarna erhållit fasta på 1/6 dels mantal Östergården. Deras del av Tullerums Östergården omfattade vid laga skiftet 7 byggnader plus källare. På tomten fanns 8 äppelträd och 3 "fågelbärsträd".

Deras lott låg dels i nuvarande Tullerums bebyggelse och dels åt nordväst. Gårdsdelen flyttades ut till nordvästra ägodelen och husen uppfördes och fick namnet Gladhem. Makarna bodde kvar i Fallerås till 1867, då de flyttade till Gladhem. 1889 dog Gustav Fredrik i ”slag”.

Gladhem köptes 1948 av Arvid Andersson på Ribbingshof. Han styckade av gårdstomten med hus och sålde denna del till Helena Du Rietz.

I ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet uppges bland annat att Tullerums Östergård Gladhem 1:12 omfattar 8 hektar, varav 2.5 åker och 5.5 hektar skog mm. Förvärvad 1948. Manbyggnad av trä uppförd omkring 1860, innehållande 2 lägenheter, 4 rum, 2 kök, 2 hallar och veranda. Bekvämligheter: el. Ekonomibyggnad av trä uppförd omkring 1860 för 1 häst och 5 nötkreatur. Ägare lantbrukare Arvid Andersson, Ribbingshov.

Gladhem är permanentbebodd.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-23 11:58:40) Kontakta föreningen