Tullerums handelsbod

Gården Gladhem hade ett skifte mark vid Sundsjö och ner mot sjön. Ägaren Konrad Andersson byggde 1922 hus med affärslokal. I huset bedrevs handelsbod fram till 1985. Idag är huset ombyggt till bostad och är permanentbebott. Fastighet 1:27 i Tullerums södra samhällsförening.Till en början var handelsboden en av två i Tullerum. Från 1954 blev Tullerums handelsbod ensam i sitt slag i Tullerum.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 00:04:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-29 11:18:00) Kontakta föreningen