Bäckafors

Skräddaren Karl Johan Karlsson med hustrun Emilia Charlotta lät bygga Bäckafors och flyttade in hösten 1924.Karl Johan fick bra plats för både skrädderi och manufakturaffär i fastigheten. Dessa lokaler låg i bottenvåningen med ingång från framsidan. Huset inrymde även två lägenheter, en på bottenplanet och en på andra våningen.

Sonen Elis följde i sin fars fotspår, övertog skrädderi och manufaktur.

Efter hand började konfektionsindustrin utvecklas i takt med industrialiseringen. Detta var säkert faktorer som bidrog till att Elis avvecklade skrädderiet. Med tiden minskade även efterfrågan på varor i manufakturaffären, för postorderförsäljningen hade kommit igång och många tog bilen och åkte till tätorten och handlade. 1960 avvecklades även manufakturaffären.

År 1970 gick släkten Karlsson-Widlert ur Bäckafors historia och en ny släkt tillträdde, som fortfarande finns kvar som ägare.

Bäckafors är idag år 2017 fritidsbostad.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 22:56:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-27 09:36:16) Kontakta föreningen