Tvättmyra

Torpet Tvättmyra är beläget vid Tullerums Västergårds sydvästra marker, ca 500 meter norr om Siggemålen och ca 1 km från Tullerums hamn. Idag, år 2016,är torpet permanentbebott och markerna betas av nöt för köttproduktion.När torpet anlades är svårbestämt. 1689 omnämns det vid en tvist angående bl a granngården Puttemålen. Här uppges, att Tvättmyra hade särskild rågång gentemot Tullerumsgårdarna. 1684 skrevs Sigfrid Jonsson med barn för första gången i kyrkböckerna på Tvättmyra. 1688 upptas i kyrkans dödbok, att Elin Arvidsdotter dött i Tvättmyra. 1692 skrevs det till indelningsverket som soldattorp. Någon tidigare notering har inte kunnat återfinnas. Det troliga är dock, att torpet är anlagt under senare delen av medeltiden.

Torpet har, som nämnts, tillhört Västergården. Som knekttorp i rote 57 blev Tullerum, Högmålen och Lidhult soldatansvariga. Torpet bestod av ca 7 tunnland med ca lika delar åker och skog.

Ca 11 civila familjer med 60-talet personer har bott på torpet under den tid kyrkoböckerna omfattar. Till detta kommer knektar, som med familjer omfattade ca 75 personer.

Torpets soldattid upphörde 1903. Den siste knekten hette August Malcom Tärning, född 1871. Han kom med familj 1902 och fick en blott 1 årig soldattid på Tvättmyra. Familjen bodde kvar till 1905, då de flyttade till Ekstugan under Njärvehult.

1920 avstyckades torpet från Västergården och såldes till Johan Alfred Rooth. Torpet gick i arv inom släkten till 1982, då det såldes till nuvarande ägarinnan. Tvättmyra är permanentbostad idag.

Länsmuseets inventering 1989 tar upp följande byggnader:
1 bostad 1.5 vån. Timrad med panel, uppförd omkring 1800. Ombyggt 1923.
1 ladugård 1 vån. Timrad, opanelad. Uppförd omkring 1800
1 djurstall 1 vån. Regelverk. Uppfört omkring 1920-30-tal.

 


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 10:01:35) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-17 12:33:49) Kontakta föreningen