Orrakullen

Till Tullerum Västergård hörde backstugan Orrakullen. Backstugan var belägen i västsydvästra delen av gårdens ägor. Färden dit gick från Västergården på vägen mellan gårdens uthus snett västerut efter Tullerumsbäcken. Ca 1 km in på denna väg i en glänta låg stugan strax före de stora mossarna. Asbyvägen förbi Västergården hade en nordligare sträckning mot Fallerås än idag. På den tiden var det ängsmark runt själva backstugan. Idag är det planterad granskog i olika åldrar, med inslag av förvridna körsbärsträd närmast husgrunden. Snöbärssnår samt vildvuxna syrenbuskar finns fortfarande kvar. Idag syns otydligt resterna av stensockeln till stugan samt den nerrasade skorstensstocken.

De först inskrivna på backstugan i kyrkoböckerna var Johannes Jakobsson och Cajsa Persdotter, båda födda 1751, och deras fyra barn. De flyttade in år 1800. Jonas Börjesson hette ägaren av Västergården vid den tiden. De sist inskrivna var Nils Håkansson och hans hustru Johanna Larsdotter, som flyttade in 1892. Johanna dog 1899 på hösten. Tre månader senare tog Nils livet av sig. Därefter har ingen varit skriven på backstugan. Stugan var ca 35 kvadratmeter stor. Till backstugan hörde en ladugård/bod och en jordkällare. En mindre åkerareal ingick. Bengt Remius, född på Västergården, har berättat, att han hört, att de sist boende på backstugan också hade möjlighet att ta hö från dikesrenarna på Västergårdens mosse söder om stugan.

Ladugårdsgrunden är numera svårlokaliserad liksom jordkällaren. Spåren efter dessa kommer att vara helt utplånade inom en snar framtid.
Under backstugans ca 100-åriga historia bodde här 36 personer. Flera av dem noterades som utfattiga. Någon var halt och fattig. Märkligt nog föddes bara ett barn på Orrekullen av de som var bosatta där. Det framgår dock, att det företrädesvis var äldre par och änkor som bebodde backstugan.

Enligt Bengt Remius revs boningshuset under de första åren på 1900-talet. Ladugården rönte samma öde omkring 1913.

1989 inventerade Norra Vi Hembygdsförening stugan och en skylt med dess historia sattes på plats.

https://youtu.be/d8BhbQO2_bI


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 22:37:52) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-23 14:30:53) Kontakta föreningen