Tullerums Västergård

Gårdsbyn Tullerum växte troligen fram före 1000-talet. Den omnämns inte som flera gårdar förrän in på 1600-talet. Idag är Västergården fritidsbostad.Skogsdelen är avstyckad och markerna sålda. Den förste noterade ägaren till Västergården är prosten Reftelius i Norra Vi, som ägde gården 1678. Under första hälften av 1700-talet var gården i vanvård. Den låg vissa år öde och vid några tillfällen erhöll man förmedling, dvs en form av skattenedsättning.

År 1735 var Västergården ett kronohemman om 1 mantal i rote 57 med 3 familjer. Det fanns liten fång- och svedjeskog, samt tillgång till fiske med notvarp i Sommen. En kvarn men ingen såg. Ett soldattorp för rote 57, Tvättmyra.

År 1858 upptecknade lantmätare Segersten Tullerum för laga skifte. Uppteckningen fastställdes år 1861 vid sammanträde "å tingstället i Sund". Undertecknare var på rättens vägnar A. E. von Hartmansdorff.

Västergården omfattade 1 mantal och ägdes vid skiftet av Jonas Petter Nilsson f. 1813, och hans hustru Anna Stina Persdotter, f. 1818. Makarna, som lät uppföra/förbättra flera byggnader, bl a den nuvarande mangårdsbyggnaden 1858, hade 7 söner och 2 döttrar.

Till gården hörde 14 byggnader. Jonas Petter drog på sig för mycket skulder och 1862 förklarades han i konkurs. Gården såldes 1862 till smeden Nils Peter Anderssson, född 1814, för 9700 kronor. Familjen Nilsson, 11 personer, utvandrade samma år till Nordamerika, vilket kostnadsmässigt måste ha varit en bedrift efter att ha gått i konkurs.

Efter laga skiftet fanns Tullerums Västergård kvar på sin ursprungliga plats med samma mangårdsbyggnad. Den gamla ladugården revs och en ny uppfördes år 1933. Den smedja, som fanns norr om nuvarande ladugården, är riven . Idag återstår endast svaga spår efter husgrunden, ca 20 meter norr om Asbyvägen, i höjd med västligaste delen av ladugården.

Västergården benämnes 2:1. Arealen är 51 hektar. Huvudbyggnaden från 1860 renoverades genomgripande 1939.

Bengt Remius var den siste på gården boende brukaren. Han upphörde med lantbruket i slutet av 1970-talet. Därefter var markerna utarrenderade.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-20 10:16:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-23 11:54:05) Kontakta föreningen