Tullerums Södergård

Gården tillkom vid laga skiftet och kallades i dessa handlingar för Södergården. Detta namn har inte funnits tidigare och har inte heller använts efter skiftet. Idag är gårdshusen avstyckade och marken utarrenderad.Den del av Östergården som i laga skifteshandlingarna benämndes Södergården och tillhörde Carl Petter Larsson fick sin gårdsplacering ca 300 meter söder om gamla gårdsbyn.

På Carl Petter Larssons lott hörde 6 byggnader plus källare samt del i 7 av Ridderborgs byggnader jämte "två appel- ett päronträd några körsbärsträd och en liten humlegård".

Carl Petter och hans hustru Christina Sofia Nilsdotter hade erhållit fasta (lagfart) på del av Östergården 1849. Deras arvingar i rakt nedstigande led, ömsom på mans- och ömsom på kvinnosidan, har funnits med som ägare alltsedan dess. 1918 köpte Olof Johnsson och hans hustru, Carl Petters och Christina Sofias sondotter, Elisabeth Wirén gården. Idag ägs den av Olofs och Elisabeths dotterdotter, Elisabeth Nylander.

Elisabeth styckade av hus med tomtmark och sålde avstyckningen till Per och Lena Fransson-Westerberg med tillträde 1 juli 1986.

Gården benämns 1:3. Arealen 29 hektar.

Huvudbyggnaden uppfördes ca 1860 och nuvarande ladugården 1924.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-19 23:47:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-23 11:56:21) Kontakta föreningen