Fridhem

Torpet Fridhem ligger vid vägen upp mot Korpberget från Tullerumshållet, ca 600 meter in från Sundsvägen. Torpet klättrar upp i nordsluttningen och åkerlapparna ligger lätt terrasserade. Utsikten åt norr över Sommen är magnifik från de platser, som inte skyms av uppvuxen skog.Namnet Fridhem har troligen ingen annan härledning än den, som namnet i sig säger. Fridhem har tillkommit i sen tid. På Högmålens marker låg backstugan Källstugan. Den revs och flyttades till Fridhem. I och med det upphörde Källstugan och Fridhem tillkom. Under en period är det troligt, att Källstugan och Fridhem var identiska med orgeltramparen Johan Adolf Holmström med familj, som första boende på platsen 1893-94. Det berättas, att Johan Adolf skulle skjuta påskkärringar, varvid huset fattade eld och brann upp. Troligen var det backstugan Källstugan som flyttats dit, som blev förstörd. År 1894 flyttade Jonas Adolf Andersson och hans maka Edla Karolina, som förpantningsägare, till torpet.

Torpet hade en areal på 7 hektar, varav 1 hektar var åker och resten skog. Ellen Pettersson och hennes man Axel arrenderade och bodde på Fridhem 1941 till 1957. Hon har berättat, att de i regel hade 3-4 kor, svin och höns.

År 2009 har boningshuset blivit renoverat och tillbyggt. Fridhem är idag permanent bebott av barnbarn till Jonas och Karolina.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2017-02-08 10:31:02) Kontakta föreningen
Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 13:15:55) Kontakta föreningen