Fridhem

Torpet Fridhem ligger vid vägen upp mot Korpberget från Tullerumshållet, ca 400 meter in från Sundsvägen. Torpet klättrar upp i nordsluttningen och åkerlapparna ligger lätt terrasserade. Utsikten åt norr över Sommen är magnifik från de platser, som inte skyms av uppvuxen skog. Namnet Fridhem har troligen ingen annan härledning än den, som namnet i sig säger. Fridhem har tillkommit i sen tid. På Högmålas marker låg backstugan Källstugan. Den monterades ner och flyttades till Fridhem. I och med det upphörde Källstugan och Fridhem tillkom. Under en period är det troligt, att Källstugan och Fridhem var identiska med orgeltramparen Johan Adolf Holmström med familj, som första boende på platsen 1893-94. Det berättas, att Johan Adolf skulle skjuta påskkärringar, varvid huset fattade eld och brann upp. Troligen var det backstugan Källstugan som flyttats dit, som blev förstörd. År 1894 flyttade Jonas Adolf Andersson och hans maka Edla Karolina, som förpantningsägare, till torpet.

1921 styckas Fridhem av från stamfastigheten Högmåla och köps av Oscar Fredrik Flood. Fridhem har en areal på ca 7 hektar, varav 1 hektar åker, resten skog eller rösmark. Han och hustrun Kristina Matilda Flood född Johnsdotter flyttar in och får 3 barn, Carl, Ernst Jakob och David Konrad, alla emigrerar till Amerika. Samma år flyttar Ingrid Larsson in som fosterbarn, hon är då 11 år gammal. Hon får efternamnet Flood trots att hon "bara" är fosterbarn. 1930 avlider hustrun Kristina Matilda, 1938 avlider Oskar Flood och sonen David Flood köper Fridhem och tillträder 2 januari 1939.

Ellen Pettersson och hennes man Axel arrenderade och bodde på Fridhem 1941 till 1957. Hon har berättat, att de i regel hade 3-4 kor, svin och höns. David Flood bodde också i en liten kammare i huset fram till slutet av 40-talet då han emigrerar till Amerika. 

1960 flyttade Ingrid och Bengt Åberg in i Fridhem, Ingrid är det tidigare fosterbarnet till Oskar och Matilda. 1980 ärvde Ingrid Fridhem genom testamente när David Flood avlider i USA, varken han eller hans bröder har några barn som kan ärva.

1990 köps Fridhem av Bengt och Ingrids son Kjell och hans hustru Kristina Åberg, född Andersson. Bengt avlider 1993, Ingrid flyttar till äldreboende 2003 och avlider 2007. Boningshuset renoveras och byggs ut 2008 - 2009. Kjell och Kristina flyttar in och bor där permanent sen 2010. 


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 13:15:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2020-10-24 19:32:27) Kontakta föreningen