Pestkyrkogården

Gravplats från 1700-talets början.1710 -1711 drog pesten fram över Sverige. Norra Vi drabbades 1711, men tycks ha varit förhållandevis lindrigt utsatt. I denna olyckstid kunde man få begrava pestoffer på icke vigd mark. På Högmålen bodde Måns Persson med sin hustru Gunnel Larsdotter. De hade gift sig 1690 och samma år flyttat till Högmålen. Fram till hösten 1711 hade de fått 9 barn. 4 av barnen hade dött innan pesten drabbade Högmålen på hösten 1711. Den 25/10 dog Måns, den 8/11 äldste sonen Hemming, 20 år gammal, den 15/12 5-åriga Kerstin och den 26/12 dog den blott fyra månader gamla dottern Annika. Kvar fanns mor Gunnel med sin 16-åriga dotter och 11-åriga son.

Gunnel begravde sin make och sina tre barn på en plats 400 meter sydost om gårdsbebyggelsen. Hon reste en gråsten över graven. Idag är platsen omgärdad med ett staket och kallas för Pestkyrkogården. 1870 planterade dåvarande brukaren Karl Gustav Isaksson en lönn intill gravstenen. Den lever ännu idag men har fått några stora grenar brutna. Karl-Erik Johansson på Högmålen har planterad en ny lönn omkring år 2000 som ska ersätta den gamla.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 12:43:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-23 16:56:56) Kontakta föreningen