Lilläng

Backstugan Nyängen kallas efter 1912 Lilläng. Stugan ligger vid uppfartsvägen mot Kyrkohögmålen. Den tillkom troligen omkring 1850, som boställe för de som arbetade på Högmålen. Namnet Nyängen har ingen speciell tolkning utöver det som ligger i namnet i sig. Varför man 1912 bytte till Lilläng är okänt. Det framgår ganska tydligt av kyrkböckerna, att det är de fattiga bland de fattiga som bebott Lilläng. Den först skrivna på backstugan var 34-årige inhysingen Sven Johan Axelsson och hans fru Catharina med tre barn. De kom från Källstugan under Högmålen 1856 och stannade ett år, varefter de flyttde till Älebro under Olstorp. De skrevs som utfattiga.

De sist boende på backstugan var Karolina Sofia Hansdotter med dottern Anna Sofia Johansson. Anna, Lill-Anna kallad, fick ett så kallat oäkta barn 1927. De tre bodde kvar till 1932 då de flyttade till Norrnäs. Därefter har ingen bott på Lilläng.

Backstugan är fyra gånger fyra meter med 1.5 meter till takskägget, byggd i timmer med stampat jordgolv. I nordvästra hörnet låg en eldstad. Huset står kvar idag och används som diverseförråd.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 21:43:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-23 16:56:10) Kontakta föreningen