Källstugan

Källstugan hade ett undanskymt läge vid Hommakärrets västra rand. För att komma dit fick man vanligtvis fara över Högmålens gårdsplan, förbi Pestkyrkogården, den branta backen ned mot kärret, och där vid kanten öppnade sig en lycka med den lilla backstugan. Det troliga är, att backstugan etablerades under 1700-talet. Någon tidigare dokumentation/omnämning är inte känd. I kyrkböckerna finns den först inskrivna familjen omkring 1780. Det var Johan Jönsson och Maja Persdotter med tre barn. Johans släkt hade bott på Högmålen i flera generationer sedan 1600-talet.

Den sista familjen på backstugan var orgeltramparen Johan Adolf Gustavsson-Holmström,(se Fridhem) med fru Karolina Bram. De flyttade in 1893 efter Axel Fredrik Andersson och hans fru Ida Rosengren, som flyttat till Kungsön. Johan Adolf bodde bara ett år, varefter familjen 1894 bosatte sig i Svedala.

Ca 12 familjer med ett 50-tal personer har under åren levt i backstugan.

År 1894 revs huset och flyttades till Fridhem. Idag finns spår kvar av den nedrasade skorstensstocken och en stensatt källa. Det finns risk för att den lilla öppna inägan kommer att växa igen och att naturen tar tillbaka alla spår efter tidigare bebyggelse.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 19:53:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-23 16:55:23) Kontakta föreningen