Väghållningssten, Kyrkohögmålens marker

Väghållningssten vid gamla vägen mellan Norra Vi och Sund ca 200 meter norr om torpet Fridhem.Vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering år 1986 skrev man att stenfundamentet med en rest sten i backen upp mot Aplakullen sannolikt är en väghållningssten. Stenen är graverad med på ena sidan: "TULRUM V-G" och på den andra sidan: "NO46 I-H TULRUM Ö-G 1844".


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-20 10:33:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-08 10:17:58) Kontakta föreningen