Gården Högmålen.

Gården Högmålen är belägen på ett bergsområde västsydväst om sjön Sommen. Från Tullerum åker man ca 1 km på Sundsvägen. Ca 100 meter efter Jumpalund går en avtagsväg upp till vänster. Där möter Högmålens marker och omkring 1 km in på denna väg ligger gårdsbebyggelsen. Det finns i Norra Vi två gårdar med namnet Högmålen. I detta fall benämns gården Kyrkohögmålen. Den andra gården kallas Svanbohögmålen. Den första familjen i kyrkolängden är ihågkommen ur ett sällsamt perspektiv. 1710 -1711 drog pesten fram över Sverige. Norra Vi drabbades 1711, men tycks ha varit förhållandevis lindrigt utsatt. I denna olyckstid kunde man få begrava pestoffer på icke vigd mark. Se Pestkyrkogården under Högmålen.

Under de sista 300 åren har det bott ca 55 familjer med ca 270 personer på gården.

Namnet kan härledas ur placeringen, det vill säga högt belägen mark, som upplåtits för odling mot vissa villkor. När detta kan ha skett kan inte med någon större säkerhet bestämmas. Det troliga är, att den etablerades på 1300-1500- talet.

Vid jordrannsakan 1735 skriver Åkerman att Kyrkohögmålen skrevs som :
”En skattegård om ½ mantal i rote 57 med tre åbor. Enstaka, nödtorftig näringsskog men inget fiske, kvarn eller såg. Backstugan Appelkullen i rote 57”.

I ”Sveriges bebyggelse” från 1940-talets slut skriver man, att Högmåla omfattar 86 hektar, varav 9 hektar åker och resten skog. Förvärvat 1938. Bostadshuset är av trä uppfört omkring 1750, med 4 rum och kök och två hallar. Flygelbyggnad av trä uppfört omkring 1770, 1 rum och kök, ekonomibyggnad av trä uppfört 1895 för 3 hästar och 17 nötkreatur. Ägare lantbrukare Ernst Aldor och Anna Linnea Johansson. Barn: Karl-Erik.

Länsmuseets bebyggelseinventering från 1989 uppger följande:
1 bostadshus i trä i 1.5 plan uppfört 1954
1 bostadshus/sädesmagasin i trä, 1 rum uppfört 1890-talet
1 ladugård i timmer uppförd 1895
1 svinhus/vedbod i timmer uppfört ca 1920-tal

Mer om gården och dess brukare finns att läsa i 3:e delen av "Gårdar i Norra Vi". Boken finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 13:04:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-20 10:58:32) Kontakta föreningen