Staverhult

Staverhult ligger i Sörskaten c:a 1,5 km från Skirshammar i sydsyd västlig rikning. En ny väg har byggts från Ydreforsvägen, den går väster om torpet Staverhult är gammalt. År 1673 är Jöns med sonen Börje skrivna på torpet..

Torpet låg under gården Skirshammar.De siste som bodde permanent var familjen John o Anny Månsson. 1960 flyttade familjen till Tidersrum. Sedan har torpet varit fritidsbostad.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 15:12:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2017-02-16 12:15:42) Kontakta föreningen