Nyängen

Nyängen är beläget vid en inäga, som långsmal sträcker sig från Skirsjöns nordvästra ända mot nordväst. Man kan komma dit via en idag närmast igenvuxen väg, som viker av från vägen till Skirshammar, eller en bilväg från Tidersrumshållet. Tidersrum -Ydrefors. Torpet tillkom i början av 1700-talet. Den första skrivna i kyrkböckerna var brofogden Per Andersson Harpus och hans hustru Britta Nilsdotter med 3 döttrar.Det har funnits flera ägare till Nyängen Bland annat konsul Gustav Wikström. 1931 sålde Wikström torpet till Anders och Augusta Carlsson, en avstyckning omfattande 30 hektar skog och 5 hektar åker för 6000 kronor. Domänverket köpte den övriga marken 1932. Vid Augusta död sålde Anders och barnen de 30 hektaren till Sture Hemmingsson och hans fru. Familjen äger fortfarande marken 2014. Barnen som tog namnet Falebrant har husen idag som fritidsbostad.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:29:37) Kontakta föreningen
Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2017-02-21 09:28:34) Kontakta föreningen