Lundarp

Stugan är beläget ca 500 meter sydost om Sjöhult. En avtagsväg från Asbyuddevägen, ca 200 meter söder om byn, leder ner till torpet. Namnändelsen -arp är den äldre formen av torp. Dess historia är höljt i dunkel. Tillkom under mitten av 1800-talet.

Idag är Lundarp uthyrt till fritidsboende.I kyrkböckerna finns en backstuga under Sjöhult, som benämns Sjöhultstugan. Den omnämns första gången 1750, då Johan Danielsson, f 1700, död 1803, flyttar dit med sin hustru Edla Samuelsdotter. De flyttade ut från Sjöhult, där Edla var född. De sist antecknade på Sjöhultstugan var drängen Carl Johan Pettersson med hustrun Stina Maja Johansdotter med barn. De flyttade in 1858 och bodde kvar till 1867, då de flyttade till Lundarp. De första antecknade på Lundarp var drängen August Larsson och hans hustru Anna Charlotta Johansdotter. De flyttade in 1863, maken August dog samma år. Änkan bodde kvar till 1867, då ovannämnde familjen Carl Johan Pettersson flyttade in från Sjöhultstugan. Det är sannolikt, som ovan beskrivs, att Sjöhultstugan låg på annan plats och i mitten av 1800-talet var i dåligt skick. En ny backstuga uppfördes längre sydost mot Sommen. När änkan flyttade ut från det nyuppförda Lundarp 1867, var det lämpligt att avsluta Sjöhultstugans historia. De boende flyttade över till Lundarp och Sjöhultstugan revs. Om det har gått till på detta sätt är inte belagt, men inte osannolikt.

Tre familjer avlöste varandra fram till 1888, då Carl Petter Jönsson, född 1827, död 1894, och hans hustru Matilda Carlsdotter, född 1837, död 1932, flyttade in. De erhöll torpet, som ett förpantningsställe år 1888. Carl Petter dog, som sagts ovan, 1894. Änkan bodde kvar till sin död 1932. Hon bodde då på undantag hos makarna Axel Herman och Augusta Vilhelmina Axelsson, som flyttade till Lundarp 1916 och bodde där 1932.

Vid länsmuseets bebyggelseinventering 1987 förtecknades följande byggnader:

• 1 bostadshus uppfört 1850 – 1870
• 1 dass okänt byggnadsår.

Idag finns tre byggnader, det ursprungliga bostadshuset samt dasset och den timrade boden i tomtens sydöstra hörn (finns i försäkringsbrevet från 1894). Obekant varför det inte finns noterat i länsmuseets inventering.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:30:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-22 10:37:24) Kontakta föreningen