Sjöhult 1:5 Axforska gården

Axforska gården i Sjöhult 0mfattar 32 hektar. Den är idag deltidsbrukad. Fastigheten är permanentbebodd.1598 uppges, att en bonde, vid namn Erland, sålde en utjord till Sjöhult. Han hade en dotter vid namn Ramborg Erlandsdotter, okänt födelseår, död 1676. Hon gifte sig med Börje Svensson, död 1663. Ca 1630 fick de en dotter, Britta Börjesdotter. Hon föddes på Sjöhult. Hon gifte sig med Jonas Mårtensson Cassel, född 1633 i Tidersrum, död och begraven 1701 i samma församling. I vilken omfattning de bodde på Sjöhult är okänt, men genom hustrun ägde familjen del i Sjöhult. Deras son Börje Jonsson-Cassel, född 1652, död 1730, gifte sig 1693 med Ragnhild Nilsdotter från Herbergshult. Åren ca 1720 till 1730 bodde de på Sjöhult.

Bröderna Robert Andersson-Cassel, född 1870 och Bengt Arthur ”Kusken” Valentin Andersson-Cassel, född 1886, fick vid arvsskiftet efter fadern 1894 ärva 1/16 dels mantal vardera. Modern erhöll 1/8 mantal. 1913 köpte modern sönernas andelar. Efter moderns död, 1926, fick Arthur vid arvsskiftet hela hemmanet. 1927 erhöll han lagfart. Artur gifte sig 1913 med Tekla Maria Andersson, född 1884. Tekla hade en s k oäkta dotter Märta, född 1904, vid giftermålet med Arthur. Vid Arthurs död 1929 blev Tekla lagfaren ägare av ¼ dels mantal Sjöhult. Hon sålde till Albin Oskar Leonard Samuelsson och hans hustru Sigrid Viktoria, med tillträde 14 mars 1951, för 30.000 kronor. Vid arvsskifte 1979 övergick ägandet till de sistnämndas dotter Ethel Axfors, vars familj fortfarande år 2020 står som ägare.

I ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet uppgavs bland annat följande:
Sjöhult 1:5, areal 32 hektar varav 7 åker, 25 skog mm. Förvärvat 1930. Mangårdsbyggnad i trä byggt omkring 1680, 5 rum, 2 kök, 2 hallar och veranda. Renoverat 1927. Bekvämligheter: el. Ekonomibyggnad i trä byggt 1898 för 2 hästar och 7 nötkreatur. Ägare Tekla Maria Andersson. Barn Märtha. Arrendator Helge och Astrid Edén med barnen Roland, Lennart och Inger.

Vid länsmuseets inventering 1987 tog man upp fyra hus på hemmanet.
• 1 bostad 1680-tal. Restaurerad bl a 1927
• 1 drängstuga 1920-tal
• 1 ladugård 1907
• 1 bod 1700-tal.

I boken "Norra Vi gårdar" finns en utförligare beskrivning över gårdens historia. Boken finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 14:57:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2020-04-07 06:17:57) Kontakta föreningen