Sjöhult 1:4 Wistedska gården

Sjöhult 1:4, den så kallade ”Wistedska” gården omfattade 12 hektar. Idag är gårdsbebyggelsen frånstyckad och övrig mark köpt och brukad till Axforska gården. 1875 fick Lovisa Josefina Petersdotter fasta på gården. Hon och hennes man Johan Fredrik Nilsson hade flyttat till gården 1874. De första åren bodde även Josefinas mor och Johan Fredriks åldriga föräldrar tillsamman med de båda. 1903 dog Josefina. Maken och dottern ärvde gården till lika delar. Johan Fredrik köpte dotterns del och sålde gården 1904 till Emil Wistedt och hans hustru, Sofia Charlotta Persdotter. Emil dog 1947 och hustrun fick genom giftorätt och testamente gården. 1954, ett år före änkan Sofias död, hölls auktion på gården. Den köptes av Linus Gustavsson för 25.000 kronor

Linus var född 1900 i Ringsta Tidersrum. 1940 kom han till Djupadalen under Hermannebo. Året därpå arrenderade han Njärvefall. Där var han fram till köpet av Sjöhult. År 1962 sålde han i sin tur till Lars Gustavsson. År 1999 sålde Lars gården och flyttade till Tranås.

Efter Lars har det varit några olika ägare. År 2016 utnyttjas gården som fritidsbostad.

I boken "Norra Vi gårdar" finns ytterligare uppgifter om gården. Boken finns att köpa hos Norra Vi Hembygdsförening.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 22:46:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2016-11-22 11:11:40) Kontakta föreningen