Sjöhult Wallanderska huset

Sjöhult 1:7, ”Wallanderska huset”.

Fastigheten bildades 1931 genom en avstyckning från 1:6, ”Wirenska gården”, och omfattade 16.73 ar. Säljare var Carl och Edla Johansson och köpare Johan Axel Carlsson och hans hustru Anna Lovisa Carlsson. Året därpå stod Anna Lovisa som änka och ägare. Hon dog 1945 och gården utauktionerades.

Huset är idag år 2016 permanentbebodd.Den ropades in av Thyra Sahlström på auktionen. År 1949, vid arvskiftet efter henne, erhöll de tre barnen fastigheten. Samma år lät de sälja gården på auktion. Den köptes av syskonen Barbro och Gudrun Wallander. Vid arvskiftet efter Barbro, 1977, erhöll Gudruns son Gunnar Wallander Barbros del. Fastigheten finns ännu, år 2014, i släktens ägo.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 21:56:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2016-11-22 11:21:29) Kontakta föreningen