Svenningebys Södergård. Karlstugan.

Karlstugan har av allt att döma haft sin bebyggelse på nuvarande plats under århundradena.
Fastigheten är år 2014 permanentbebodd och marken brukad av ägarna.Karlstugan köptes 1920 av den nuvarande ägarsläkten. Det var Samuel Paulus Andersson och hans hustru Cristina, som gjorde affär med Albin och Sofia Svensson. Arealen var 33 hektar, varav 7 hektar åker.

I ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet uppges om Karlstugan bland annat:
Svenningeby Södergård (Karlstugan) 2:2, Norra Vi. 33 hektar varav 7 åker och 26 skog mm. Till släkten 1920, förvärvat 1946. Mangårdsbyggnad av trä uppfört 1746 innehållande 3 rum, 1 kök, 2 hallar, veranda. Ombyggt 1935. El, v. Flygelbyggnad i trä 3 rum, 1 kök. El . Ekonomibyggnad av trä uppförd omkring 1867 för 2 hästar och 10 nötkreatur. Ägare lantbrukare Karl Emil Helge Andersson (med maka Cecilia och sonen Karl).

Vid länsmuseets inventering 1989 upptar man bland annat följande:
Karlstugan 2:2

1. Bostad byggår 1746 ombyggd 1935
2. Bostad byggår ca 1870-1910
3. Bod byggår ca 1890
4. Bod, svinhus, hönshus byggår 1700-tal, tillbyggd 1800-tal
5. Ladugård byggår 1867 ombyggd 1950
6. Verkstad byggår 1900-1930
7. Jordkällare
8. Vagnsskjul, svinhus, dass byggår 1900-tal


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:10:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-22 16:54:43) Kontakta föreningen