Lilla Besstugan

Lilla Besstugan var troligen flygelbyggnaden till Besstugan, där skomakare Karl Johan Pettersson bodde under 1920-talet.

1892 försäkrade E. J. Jarl Lilla Besstugan enligt följande:
1. 1 stugubyggning innehållande förstuga tvenne kammare och kök samt loft på övre våningen. Tvenne murpipor med tre eldstäder, Murpiporna fria från väggarna. Alla rummen nytapetserade. Huset uppfört med liggande timmer samt rödfärgat i gott stånd. 9.5 m. 3 m. 5.34 m. Försäkringsvärde 400 kronor.

År 2009 är huset rivet och ett nytt hus uppfört på samma plats.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 11:19:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-22 14:44:45) Kontakta föreningen