Svenningebys Norrgård Besstugan

Besstugan är fritidsbostad sedan 1990-taletBesstugan inhandlades av Gustav Adolf Carlsson och hans hustru Ida Matilda Carlsson, enligt köpebrev daterat den 30 december 1911. Säljare var Adolf Svärd och hans då avlidna hustru Hedda Sofia, som ägt gården sedan 1880. Arealen var 22 hektar, varav 4 hektar åker. Gårdens nuvarande ägare (år 2014) köpte gården under 1990-talet.
I ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet uppges om gårdarna bland annat:

Svenningeby Norrgård (Besstugan) 1:4 Norra Vi. 22 hektar varav 4 åker och 18 skog mm. Förvärvat 1912. Mangårdsbyggnad i trä uppfört omkring 1750, 4 rum, 1 kök, 2 hallar. Ombyggt och restaurerat 1923. El. Ekoniomibyggnad i trä för 1 häst och 9 nötkreatur. Ägare Gustav Adolf och Ida Karlsson. Barn Adina, Aron, Daniel och Filip.

Vid länsmuseets inventering 1989 upptar man bland annat följande:Besstugan 1:4
1. - byggår 1965
2. Bostadshus byggår 1750-tal ombyggd 1925
3. Uthus byggår 1920-tal
4. Vedbod, dass byggår början av 1900-tal
5. Ladugård byggår 1951
6. Svinhus byggår 1890-1910


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 09:53:02) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-21 10:27:28) Kontakta föreningen