Svenningebys Södergård Rosebo

Södergården fick en av sina ägolotter utflyttad till byns sydöstra del och kallas Rosebo. På den platsen låg troligen ryttartorpet vid den här tiden, men flyttades till Brostugan.
Rosebo är år 2009 och 2014 inte permanentbebott. Markerna är utarrenderade.Rosebo flyttades ut vid laga skiftet 1869. Av allt att döma var det samma ägarsläkt fram till 2008. Ett fastebrev finns från 1871, utställt på Johannes Peter Johansson. Hans ättlingar ägde således Rosebo till ovan angivet år. Arealen är 49 hektar, varav 7 åker.

I ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet uppges om Rosebo bland annat:
Svenningeby Södergård ( Rosebo) 2:6, Norra Vi. 49 hektar varav 7 åker och 42 skog mm. Till släkten 1866 förvärvat 1940. Mangårdsbyggnad av trä uppförd 1872, 3 rum, 1 kök. El. Ekonomibyggnad i trä uppförd omkring 1867 för 2 hästar och 10 nötkreatur. Ägare David och Elisabet ”Lisa” Johansson. Barn Veiland och Karl-Einar.

Vid länsmuseets inventering 1989 upptar man bland annat följande:
Rosebo 2:6

1. Bostad byggår 1872
2. Bostad byggår 1800-tal
3. Bod byggår 1800-tal
4. Svinhus byggår 1800-tal
5. Vagnsbod byggår 1920-1030


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 00:04:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-21 10:34:21) Kontakta föreningen