Svinberget

Grenadjärtorpet Svinberget låg vid gränsen mot Someke cirka 100 meter väster om Sommanäsvägen. Idag ligger husgrunden knappt skönjbar på en holme i en åker. På holmen växer ett äppleträd, förvildade vinbär och snöbär. Några andra husrester har inte kunnat återfinnas. I bergskanten ca 60 meter sydost om husresterna finns resterna av en jordkällare.

Några boende före indelningsverkets tid är inte kända. När indelningsverket infördes blev således Svinberget upptaget som soldattorp i Ydre kompani rote 55. Den första soldaten som flyttade in 1687 var 26-åriga Per Jönsson med knektnamnet Grönskiöld. 10 knektar bebodde torpet fram till 1839 då denna rote avvecklades. Sista knekten hette Johannes Norr.

I kyrkböckerna antecknas sedan mitten av 1800-talet civila personer som boende fram till 1904. Det var bland annat torparen Johan Fredrik Borup och hans hustru Lovisa Persdotter som flyttade ditt 1881 och därifrån till Kisa 1904. Efter detta tycks torpet blivit öde. Ingen känner idag till när byggningarna togs ner.Första gången man funnit torpet omnämnt är i den tidigare omnämnda tingshandlingen från 1587. En hypotes kan vara, att torpet kom till under medeltid. Området där torpet har legat är högt beläget och med goda, förhållandevis stenfria marker med tillgång till vatten ca 70 meter från husbebyggelsen. Det ligger dessutom vid byns gräns mot gården Someke. Således en plats som kan synas lämplig för en bebyggelse av utflyttarkaraktär från huvudbyn.

1904 skedde en avsöndring av Svinberget från Norrgården Gärdet och fastigheten 1:8 bildades. Den köptes av Jakob August Löfgren och hans hustru Hulda Margareta. Släkten blev sedemera, som omtalas i gårdsbeskrivningen, också ägare av Gärdet.

Huruvida familjen Löfgren någon tid också bebott Svinberget är höljt i dunkel. I 1910 års kyrkoskrivning finns dock ingen skriven på torpet.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 14:57:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2018-07-20 10:45:17) Kontakta föreningen