Svenningebys Norrgård Gärdet

Gärdet flyttades med all sannolikhet till sin nuvarande plats efter laga skiftet som genomfördes 1869 dvs till den tilldelade nordöstra lotten.
På häradskartan från 1875-76 finns Gärdet placerat på sin nuvarande plats.
Gärdet styckades av med tomt och hus i slutet av 1990-talet. Fastigheten är  år 2014 fritidsbostad. Uppgifterna om utflyttningen av gårdsdelens hus stämmer inte med bebyggelseinventeringens årsangivelser. Det beror troligen på att husen rent praktiskt monterades ner och sedan återuppfördes på den nya platsen.

Gärdet har gått i arv från 1922, då Hulda Margareta Lövgren skrev köpekontrakt, fram till mitten av 1990-talet. Ny ägarsläkt kom då in i bilden. En avstyckning av gårdsbebyggelsen har gjorts och vidaresålts. Totalarealen var 85 hektar, varav 15 hektar åker.

I ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet uppges om Gärdet bland annat:
Svenningeby Norrgård (Gärdet) 1:3, 1:8, Norra Vi. 85 hektar varav 15 åker och 70 skog mm. Till släkten 1887, förvärvat 1945. Mangårdsbyggnad i trä uppfört omkring 1860, 2 lägenheter, 5 rum, 2 kök, 2 hallare och veranda. Ombyggt 1923. El, v. Flygelbyggnad i trä uppförd 1820, 4 rum, 1 kök. Ekonomibyggand i trä uppförd omkring 1880 för 4 hästar och 25 nötkreatur. Ägare lantbrukare Karl Ragnar Löfgren.

Vid länsmuseets inventering 1989 upptar man bland annat följande:

Gärdet 1:3
1. Bostadshus byggår 1840-1860 ombyggt 1923
2. Bostadshus byggår 1820
3. Magasin byggår ej noterat
4. Garage byggår ca 1920-1940
5. Stall, dass, hönshus byggår ca 1920-tal
6. Loge, ladugård byggår 1880
7. Jordkällare
8. Svinhus byggår 1800-tal
1922 försäkrade änkan Hulda Lövgren 3/8 dels mantal Svenningeby Norrgård (Gärdet) i Östgöta Brandstodsbolag. Gården ägdes av Anders Gustaf Eriksson.

1. 1 byggning under tak av tegel på bräder. Innehåller på undre botten förstuga, sal, tvenne kammare och kök samt på övre våningen tvenne kammare och fyra kontor och förstuga, rummen försedda med 5 eldstäder. 16 m. 4 m. 8.3 m. Försäkringsvärde 7000 kronor.
2. 1 flygelbyggnad innehållande 3 kammare och kök på nedre botten samt 1 kammare och 4 kontor på övre botten med 5 eldstäder. Tak av tegel. 11.9 m. 4 m. 7.7 m. Försäkringsvärde 3000 kronor.
3. 1 bodbyggnad innehållande 3 rum på nedre botten samt lika många på övre våningen. Tak av tegel på bräder. 9 m. 3.6 m. 6.2 m. Försäkringsvärde 2000 kronor.
4. 1 loge med tröskbotten och lador, taket täckt med stickor. 21 m. 4 m. 7 m. Försäkringsvärde 2000 kronor.
5. Fähus med 2 foderlador samt portskull innehåller i en sträcka. Taket täckt med stickor. 26 m. 3.5 m. 9 m. Försäkringsvärde 3000 kronor.

1925 tilläggsförsäkrade Hulda Lövgren 1 nybyggnad innehållande svinhus, fårhus, vagnbod och vedbod. Timrade väggar kring svinhuset och fårhuset resten stolpar och bräder. Taket av tegel med spån till underlag. 30 m. 3.2 m. 7.2 m. Försäkringsvärde 3000 kronor.

1938 försäkrade Hulda Lövgren ovannämnda två boningshus jämte nr 3 plus 1 ladugård i två våningar av timmer sambyggd med en halmlada av bräder och plank, tak av spån, innehåller fähus och loge mm. 55 m. 4 . 7.2 m samt nybyggnaden från 1925.
Försäkringsvärde 10000 kronor.

Det var Ragnar Lövgren, som blev den siste på gården boende brukaren.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 23:43:15) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-21 10:29:00) Kontakta föreningen