Sjöstugan. Svenningeby

Torpet Sjöstugan ligger ca 75 meter från Svanavikens strand rakt västerut från Svenningebys gårdsbyggnader. En väg går från Sommanäsvägen förbi Mostugan och Besstugan. Torpet tillhör Mostugan och har följt dess ägarlängd. Av allt att döma tillkom torpet vid laga skiftet i mitten av 1800-talet. Namnet är förmodligen förknippat med läget vid sjön Sommen.

Den sist fast boende var Carl Carlsson och hans hustru Alma som flyttade in 1946. De båda var födda 1887 och bodde kvar in på 1960-talet, därefter blev Sjöstugan fritidsbostad.Första gången torpet finns upptaget i kyrkböckerna är 1854, då torparen Gustav Johansson och hans hustru Lotta Johansdotter flyttade in med dottern Clara Matilda. Ytterligare 4 barn föddes på torpet. På hösten 1880 dog Gustav i slag, 53 år gammal.

Under åren har det bott 6-7 familjer med 25-30 personer på platsen. Den angivna byggtiden nedan för bostadshuset är sannorlikt felaktig och bör vara ca 50 år senare.

I länsstyrelsens bebyggelseinventering från 1989 uppges följande:
1. Bostadshus byggår omkring 1800 ombyggt 1934
2. Vedbod, redskapsskjul byggår ca 1900-tal
3. Dass byggår ca 1900-1920
4. Fd svinhus byggår ca 1900-1920


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 09:52:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2017-02-26 13:43:51) Kontakta föreningen