Ringshult

Torpet var beläget vid gränsen mot gården Someke mittemellan Gubbgölen och Ringsjön. Det låg på Svenningeby Södergårds ägor. Det fanns en stig från Holmarp och en från Rosebo till torpet. Troligen tillkom torpet under laga skiftet på Svenningeby. Första boenden, som tas upp i kyrkböckerna, är torparen Johan Petter Larsson och hans hustru Anna Greta Johansdotter, som nygifta flyttade in 1852 med dottern Cristina Matilda.

År 2014 finns fortfarande en skogsväg från Rosebo ner till Ringshult. Torpruinen är svår att finna. Den är omgiven av planterad granskog i den gamla betesmarkens nordvästra del. Resterna av boningshuset är tydliga, däremot finns inga spår efter uthus, jordkällare eller vattenkälla.
Några skriftliga anteckningar om torpet har jag inte kunnat återfinna utöver kyrkböckerna.
Åtta familjer hann flytta in och ut från torpet under dess korta historia. Den sista familjen som bodde där var skomakaren Anders Carl Andersson och hans hustru Anna Leonardina Johansson åren 1911 – 1914. Därefter blev torpet öde. Enligt muntlig tradition blev skomakare Andersson och torpägaren August Johansson i Rosebo oense om arrendet. I ilskan tog Andersson ner uthusen och eldade upp dem. När familjen flyttat, monterades bostadshuset ner och blev i omarbetat skick bostadshus på Sjötomta 1926.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 23:43:14) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-26 14:36:03) Kontakta föreningen