Svenningebys Norrgård Mostugan

Gårdsdelen Mostugan har av allt att döma haft samma husplacering under århundradena.
År 2009 är fastigheten inte permanentbebodd. Åkermarken är utarrenderad. Mostugan har varit i nuvarande släkts ägo sedan 1922, då Anders Johan Andersson och hans hustru Anna Charlotta den 14 mars undertecknade köpebrevet. Säljare var Nils Erik Sundström och hans hustru Hanna Sofia Åhlström. Arealen var 76 hektar, varav 20 hektar åker.

I ”Sveriges Bebyggelse” från mitten av 1940-talet uppges om gårdarna bland annat:
Svenningeby Norrgård (Mostugan) 1:7 Norra Vi. 76 hektar varav 20 åker och 56 skog mm. Till släkten 1922, förvärvat 1924. Mangårdsbyggnad i trä omkring 1790, 3 rum, 1 ök, 2 hallar. Restaurerat 1926. El. Ekonomibyggnad i trä omkring 1870 för 2 hästar och 25 nötkreatur. Ägare lantbrukare Anton och Sigrid Andersson, Barn Ingrid.

Vid länsmuseets inventering 1989 upptar man bland annat följande:
Mostugan 1:7

1. Bostadshus byggår 1790
2. Visthusbod byggår början 1800-tal
3. Smedja byggår ca 1900-1930
4. F d svinhus byggår slutet av 1800-tal
5. Ladugård byggår runt 1870.
6. Vedbod, garage byggår 1800-tal
7. Dass byggår ca 1890-1910


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-21 22:43:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-21 10:30:03) Kontakta föreningen