Sjöarp under Svenningeby.

Sjöarp var ett torp under Svenningeby Norrgård. Det tillkom under 1860-talet vid arbetet med laga skiftet i byn. Det är beläget på Svenningebys utmark vid Svanavikens västra strand. Man kommer dit genom att fara vägen söder om Svana över Viktor Anderssons bro och ut förbi Brostugan och torpruinen Viksholm. Vid vägs ände kan man idag följa en gångstig västerut på udden. Ca 400 meter in finner man den mycket igenvuxna gårdstomten med fortfarande synlig husgrund med nerrasad murstock och 10 meter därifrån resterna av en jordkällare.

1928 blev torpet öde. Av kyrkböckerna att döma är det enbart två familjer som bott på platsen. Carl Magnus Samuelsson med hustrun Lena Karin Magnusdotter flyttade dit 1863 och levde där resten av sina liv. Makarna dog 1899 respektive 1898. De avlöstes av Ernst Emil Nilsson och hans hustru Emma Mathilda Johansdotter. De bodde här till 1928, då de flyttade till Kisa. Därefter har ingen varit skriven på torpet.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-20 10:05:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2017-02-28 14:02:46) Kontakta föreningen