Wiksholm

Wiksholm var en backstuga under Svenningeby Södergård. Den uppfördes på 1860-talet vid tiden för laga skiftet. Den var belägen på byns utmarker vid Svanavikens västra strand.

Idag återstår några få stenrester efter husgrunden. Boningshuset brändes ner på 1960-talet. Känner man till platsen så kan man finna stenar efter husgrunden. Övriga byggnader finns det inga spår efter.Sockenskomakaren Gustav Kindvall och hans hustru var de första boende i backstugan 1864. Både han och hans hustru hade ärvt ägodelar i Svenningeby Södergård.  Av någon anledning avlöste familjerna varandra i tämligen snabb takt.  Det blev många familjer som passerade revy i backstugans historia.

1914 köpte Anders Viktor Andersson i Brostugan backstugan av Albin Svensson och hans hustru Sofia Svensson. Arealen var 12 hektar 36 ar och 77 kvadratmeter.

Den sist boende i Wiksholm var skogsarbetaren Waldemar Gustavsson. Han levde ensam i den tämligen nergångna backstugan. Han lär merendels suttit i köket och rökt pipa. Det var när han flyttat, som stugan brändes ner.

Ljudband ang Wiksholm. Uppläsare Björn Johansson

[audio wav="http://www.bygdeband.se/wp-content/uploads/2014/06/År-2006.1.wav"][/audio]


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-22 17:52:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: (2015-05-04 10:30:49) Kontakta föreningen