Svanaviken, vägbygge

I nedre delen av Svanaviken byggde Viktor Andersson, Brostugan en väg över till Svanasidan. Han köpte Brostugan 1909. Tre torpare bodde på samma sida som Viktor. De fick runda sumpmarken i Svanavikens förlängning för att komma över på Svanasidan. Viktor kom med förslaget att de skulle förena sig om att bygga en väg över nedre delen av viken. Parterna kunde inte komma överens. Viktor tog då tag i projektet själv. År ut och år in körde han vintertid ut sten på isen som underlag till vägen. Sakta men säkert byggde han en landförbindels mellan stränderna. Sträckan var 90 meter lång och bredden på vägen 3 meter. Efter 35 år var förbindelsen klar. Katastrofen inträffade strax därefter. Bygget rasade. Den dyiga bottnen hade givit efter. Viktor gav inte upp. 80 år gammal sänkte han mer sten och före sin död 1945 fick han glädjen och triumfen av att se den första bilen köra över landförbindelsen.

Ännu idag kan man åka över Viktors väg och imponeras av det kraftprov som denne envise man utfört i princip med sina bara händer.


Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2014-06-19 23:46:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2014-08-21 14:11:48) Kontakta föreningen