Sikhults timmerbod och ladugård.

Sikhults timmerbod och ladugård.
Enligt länsstyrelsens bebyggelseinventering uppfördes boden och ladugården under 1800-talet. 

Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-11-29 09:47:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-11-29 09:47:39) Kontakta föreningen