Visskvarns uthusbyggnader.

Visskvarns uthusbyggnader.
På fotografiet kan man se uthuslängorna med dass, vedbodar och utrymmen för höns alternativt grisar. 

Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-11-29 16:02:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-11-29 16:02:04) Kontakta föreningen