Fruhammar. Gårdsfolk

Fruhammar. Gårdsfolk
Personerna på bilden bodde eller hade bott på Fruhammar eller Fruhammarstorp.

Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-09-10 16:19:00) Kontakta föreningen
Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-09-10 16:19:00) Kontakta föreningen