Herbergshults gårdsby

Herbergshults gårdsby
Fotot är från 1930-talet och taget från sydväst. I förgrunden ladugården, som var en av Ydres största. Bakom dess gavel ligger Södergårdens mangårdsbyggnad. Det stora huset på höjden är Mellangårdens mangårdsbyggnad. De övriga husen är svinhus och vagnsbod. Norrgårdens mangårdsbyggnad, som vid den här tidpunkten redan var riven, låg i sluttningen bakom de övre husen.

Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Ändrad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-11-10 13:28:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Norra Vi Hembygdsförening (2009-11-10 13:28:04) Kontakta föreningen