Litteratur


Hembygdsföreningen har under åren sammanställt och givit ut ett antal bygdeböcker. Föreningen har  också lagt in historiska data mm i Bygdeband. Kvarvarande böcker finns att köpa vid föreningens sammankomster och under Sommarveckan i juli månad. 

1991 – ”Norra Vi i bild”. Slutsåld.
1998 – ”Sörskaten i mitt hjärta” skriven av Karin Johansson. Slutsåld.
2003 – ”Norra Vi, en berättelse om en bygd och dess människor” Del 1. Slutsåld.
2006 – ”Ydreboa”, med dikter på Ydremål av Elis Widlert (pris 50 kr)
2006 – CD-skiva med foton på gårdar, torp och backstugor (pris 100 kr)
2009 – ”Norra Vis gårdar, torp och backstugor” 3 band med uppgifter om platsernas historia. (300 kronor/band). 3 ex kvar av vardera.
2011 – ”Norra Vi konfirmandbok” med foton och namn på 1900-talets konfirmander (pris 50 kr)
2012 – ”Norra Vi. Berättelser om en bygd och dess människor” Del II. (pris 250 kr)
2012-   ”Sörskaten i mitt hjärta” skriven av Karin Johansson 2:a upplagan. (pris 200 kr)
2016-   ”Minnesbok över begravda i Norra Vi”.  (pris 600 kr). Slutsåld.
2016-   ”Dass, jordkällare, vattenkällor och ladugårdar”. Slutsåld.

2021 "Resan de gjorde" (pris 150 kr för medlemmar, 200 kr för övriga)

Förening:

Norra Vi Hembygdsförening

Skapad av: Gertrud Månsson Falk (2019-03-21 08:01:55) Kontakta föreningen
Ändrad av: Björn Johansson (2021-11-20 16:15:41) Kontakta föreningen