Föreningens styrelse


Föreningens första styrelse år 1987:

Carl Olov Sommar           ordförande

Göte Carlsson                  vice ordförande

Bengt Remius                  kassör

Martha Ståhlberg            sekreterare

Pär Fransson                    ledamot

Birgitta Samsson             ledamot

Ninni Karlsson                 ledamot

Alice Karlsson                  ledamot

Björn Johansson              ledamot

 

Nuvarande styrelse år 2019

Gertrud Månsson Falk   ordförande

Marita Linell                     vice ordförande fyllnadsval 1  år

Håkan Johansson            kassör

Anne-Marie Johansson  sekreterare                     

Evert Alm                          ledamot

Elisabeth Nylander         ledamot

Kjell Åberg                        ledamot

Jan Rehnholm                  ledamot

Christer Somvall             ledamot

 

Editerad av: Gertrud Månsson Falk (2019-06-19 11:30:35)