Elsa Maria Gustafsson f Oskarsson


Elsa Maria Oskarsson föddes i Holmen i Tived 8 mars 1992.  Hennes föräldrar var Oskar Jakobsson född i Bosjön den 1867-07-17 och

Johanna Persdotter f. 1868-12-06 född i Åboholm, Tived.  familjen flyttade 1908 till Skirbråten .
Elsa arbetade som piga på Öhrmans och Hannas Café i Askersund.   1918 gifte hon sig med Arvid Gustafsson och flyttade till Sörbytorp.

Källa:

Anita Karlsson