Tullstugan


Image
Foto: okänd

Tullstugan flyttades till hembygdsgården i början på 1930-talet. Det var år 1622 som dåvarande kung Gustav II Adolf införde s.k. lilla tullen, vilket innebar att varorna som inkom till staden skulle förtullas med 3 % av värdet i tullavgift. Denna tullstuga stod vid Östertull, den av stadens tullar som bevakade ut- och infarten mot Skyllberg och Lerbäck.  Stugans plats var öster om nuvarande Tullplan.  Tulltjänstgöromålen förrättades troligtvis genom det lilla fönstret till vänster. Man hade fönster på alla sidor om huset för att kunna kontrollera alla förbipasserande.


Enligt lagen om lilla tullen skulle städer omgårdas av tullstaket. Askersund saknade staket med var kringgärdat av logar och sjöbodar. Arrendatorerna av tullen i början av 1700-talet beklagade sig till kammarkollegium att det infördes spannmål nattetid från Hammar, varför staden ålades att skaffa staket. Men eftersom askersundsborna själva inte var särskilt angelägna om att betala tull blev något staket aldrig uppbyggt.

Enligt en dendrologisk datering är stockarna fällda 1780-1781, vilket visar att stugan är byggd något senare.

Image

 Det finns en karta från 1643 över staden och kartan från 1783 utgår från denna.  Kartan visar namn på kvarter och tomter. Det fanns 26 kvarter och på dem finns sammanlagt  187 tomter.

Den 6 juni 1776 brann hela staden ned med undantag av åtta till nio hus. Ett av husen som stod kvar efter branden skulle ha varit Tullstugan. Men enligt den dendrologiska undersökning så byggdes den nuvarande Tullstugan först någon gång efter 1783.

Askersunds folkmängd år 1855 var  1155, varav 510 var män och 645 kvinnor

 

Image

 Östra tullen ligger strax ovan för kvarteret OE. 

I husförhörslängderna från 1826-1835 bor  i Östertull två familjer.
Tullskrivaren och klockaren Christoph  Rungren  född den 28 februari  1762 i Hammar och hans hustru Maja Cajsa Larsdotter född  den 1 april  1795  i Askersund samt sönerna  Anders Gustaf född den 2 februari  1820 och  Carl Wilhelm född den 13 februari 1824  i husförhörslängden för 1835 finns en anteckning om  att Carl Wilhelm är Scholaris. På kartan finns en skola och Carl Wilhelm är inskriven där.  Staden var tidigt ute med att införa skolor då folkskolestadgan kom först 1842.
 


Svarvaren
Carl Hagman f 1785 och hans hustru Anna Maria  Wigrill f 1809 14/5 född i   Askersund. Sönerna  Carl August  f 1822 16/9  Frans Joseph f  1825 11/9.  De har också en fosterson Carl August  f 1822 16/9

Det finns två tullar till, en vid Norrtull  vid kvarter A och en sjötull vid Sundsbron vid kvarter D.

 

Förening:

Norra Vättersbygdens Hembygdsförening

Ändrad av: Anita Karlsson (2021-10-13 00:46:04) Kontakta föreningen
Skapad av: Anita Karlsson (2019-11-04 16:53:10) Kontakta föreningen