Naturreservatet Stadsparken


Stadsparken är ett kommunalt reservat. Reservatet är en del av det skogsområde som ligger närmast Askersunds stadskärna i nära kontakt med sjön Alsen. Området är ingen park i egentlig mening, utan ett skogsparti med både magra hällmarkstallskogar och fuktigare sänkor med inslag av lövträd.

Image

Stadsparksföreningen bildades 1912. " I huvudsak tycks Stadsparksföreningens insatser ha varit att anlägga gångstråk i det område som idag delvis utgörs av Hembygdsgården, på dittills obanad skogsmark. Avsikten var att underlätta tillträdet till området för en bredare allmänhet för att därigenom berika friluftslivet för Askersundsborna."  Under perioden  1926-1936  existerade Stadsparksföreningen och Hembygdsföreningen bredvid varandra.

Image

 


 

Förening:

Norra Vättersbygdens Hembygdsförening

Förening:

Norra Vättersbygdens Hembygdsförening

Skapad av: Anita Karlsson (2019-10-25 16:15:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Anita Karlsson (2019-11-04 16:17:51) Kontakta föreningen