Föreningens arbetsgrupper

Trädgårdskommittén
Träffas för att plantera och sätta lökar.
Framför allt gäller det kryddgården.
I parken finns fruktträd som har
sitt ursprung i Aspa

Arkivkruppen
Fotograferar och registrerar föreningens
olika föremål och håller ordning på
samlingarna

Arbetsgruppen för park och
byggnader
En mycket aktiv grupp som vårdar hus
och park.

Utställningskommittén
Ansvarar för utställningar

Programkommittén
Sammanställer föreningens program, 
som framför allt handlar om sommar-
halvåret

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter