Om oss

Norra Vättersbygdens hembygdsförening bildades 1925. Uppbyggnaden av hembygdsgårdens område skedde under 1930-talet. Idag finns ett tjugotal byggnader på området. Föreningen har en egen liten djurpark och ett minitåg som går mellan Hembygdsgården och hamnen under sommarmånaderna.

Är du intresserad av information om Askersund i förr i tiden, så   finns  även Föreningen gamla Askersund, som arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Askersund. Inte bara enskilda byggnader, utan hela miljöer, där gator, gårdar, torg, parker och andra grönområden ingår som viktiga delar. 

 Föreningen gamla Askersund.