Om oss

Norra Vätterbygdens hembygdsförening sin kärnverksamhet i Askersunds distrikt - det som en gång var Askersunds - stads- och landsförsamlingar. Mycket av arbetet kretsar runt hembygdsgården i stadsparken, De gamla byggnaderna i parken ska underhållas. Föreningen har en egen liten djurpark och ett minitåg som går mellan Hembygdsgården och hamnen under sommarmånaderna.
Norra Vättersbygdens bildades 1925.  Namnet har sitt ursprung från den tiden då flera församlingar omkring Norra Vättern ingick i föreningen.  Under årens lopp har flera av de ingående föreningarna bildat egna hembygdsföreningar. Idag så är Uppbyggnaden av hembygdsgårdens område skedde under 1930-talet.  Byggnader från församlingarna utöver Askersunds stads- och landsförsamlingar, så  finns byggnader från Tived, Hammar samt Snavlunda. Det finns ett tjugotal byggnader på området.

 


Norra Vättersbygdens hembygdsföreningen bildades 1925. Till styrelse valdes kyrkoherde Karl Bäckgren, ordförande, vise ordförande kyrkoherde H
Söderstéen, Lind, Askersunds landsförsamling.
I övrigt så fanns representanter från Askersunds landsförsamling,
Hammars-, Snavlunda samt Tiveds församlingar. Redaktör Joel Haugard, 
folkskollärare Ernfrid Tjörne, disponent H Håkansson,  fru Augusta
Cassel, fru Dagmar Torell,  kyrkoherde G Zederberg samt hr Gottfrid
Tivell. Styrelsesammansättningen  visar på att hembygdsföreningen var
hela traktens angelägenhet.

Fester har varit ett viktigt inslag i föreningens verksamhet. Den
första festen hölls redan 1926 på kyrkvallen i Hammar.  Vid
hembygdsfesten 1933 invigdes hembygdsgården och då fanns de flesta
stugorna på plats.  Hembygdsfesterna har varit årligen återkommande ända
till 1990-talets början, men traditionen lever kvar i "Hembygdsgårdens
dag" som firas i augusti månad. Även valborgsmässofirandet har lång
tradition i hembygdsparken  med manskörssång, vårtal, brasa och
fyrverkeri.

Här finns bilder  från Stadsparken - i den finns hembygdsgården.

Är du intresserad av information om Askersund i förr i tiden, så   finns  även Föreningen gamla Askersund, som arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Askersund. Inte bara enskilda byggnader, utan hela miljöer, där gator, gårdar, torg, parker och andra grönområden ingår som viktiga delar. 

 Föreningen gamla Askersund.