Om oss

Norra Vättersbygdens hembygdsförening bildades 1925. Uppbyggnaden av hembygdsgårdens område skedde under 1930-talet. Idag finns ett tjugotal byggnader på området. Föreningen har en egen liten djurpark och ett minitåg som går mellan Hembygdsgården och hamnen under sommarmånaderna.
Här finns bilder  från Stadsparken - i den finns hembygdsgården.

Är du intresserad av information om Askersund i förr i tiden, så   finns  även Föreningen gamla Askersund, som arbetar för att bevara kulturhistoriskt värdefulla miljöer i Askersund. Inte bara enskilda byggnader, utan hela miljöer, där gator, gårdar, torg, parker och andra grönområden ingår som viktiga delar. 

 Föreningen gamla Askersund.