Om föreningen

 

Norra Strö Hembygdsförening bildades 1980 och har som syfte att främja socknens kulturhistoriska värde och utveckla dess gemenskap. Förutom regelbundna sammankomster för föreningens medlemmar, upptar verksamheten också offentliga arrangemang såsom utställningar, konserter, föredrag och studiecirklar. Hembygdsgården inhyser bl.a. en möteslokal, utställningssalar och ett arkiv. Omfattande dokumentering av bygden genom nedteckningar, foton, diabilder, ljudband och videoinspelningar pågår.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter