Vinterberättarserien

Vinterns två berättareftermiddagar belyste var sin pol av socknen. Den 19 januari tog Sven-Erik Persson upp lantbrukets utveckling (och vedermödor) under de senaste 30 åren på ett pedagogiskt och omfattande sätt. Alla svängningar inom teknik, ekonomi, politik, odlingsnischer, djurhållning, skogsskötsel och väder illustrerades och förklarades utifrån den egna verksamheten på släktgården i Övarp och dess beroende av det som pågår ut i den stora världen. Igenkänningsfaktorn var hög bland åhörare, flera med anknytning till själva gården.

På ett liknande sätt samlades folk två veckor senare kring en annan familjs lantbrukshistoria när blicken vände söderut mot Rålambsdal. Carl-Fredrik Grönhagen visade en svartvit hemmainspelning av livet och arbetet på gården ännu längre tillbaka i tiden när många människor bidrog till driften. Kända och okända ansikten fladdrade förbi ute på leråkern, i ladan och trädgården och publiken bidrog med namn och talrika minnen.

Sven-Eric Persson
Carl-Fredrik Grönhagen

Editerad av: Dustin Andersson (2019-03-05 09:06:20)