Bli medlem

Medlemsavgift för 2022 är 125 kr/enskild och 275 kr/familj och betalas in till bankgiro nr 5620-5149. Glöm inte att ange namn och adress. Även en e-post adress önskas för att kunna minska utskickskostnader framöver. Föreningens årsskrift ingår i medlemskapet.