Medlemskap

 

Medlemsavgift för 2017 är 125 kr/enskild och 250 kr/familj och betalas in till bankgiro nr 5620-5149. Glöm inte att ange namn och adress. Föreningens egen årsskrift ingår i medlemskapet.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter